Thông báo

Icon
Error

Edit
Tiêu đề: Công thức tính công suất tiêu thụ điện trong gia đình
Message:

Công thức tính công suất tiêu thụ điện trong gia đình bạn được tính bằng công thức nào ?


Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu hơn về https://donghanhchocuocs...-cong-suat-dien-tieu-thu và các thông tin hữu ích khác nhé


Tìm hiểu công suất, công suất điện tiêu thụ


Công suất được hiểu theo khái niệm đơn giản như sau: Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của người hoặc máy. Nó được xác định bằng công thực hiện trong 1 đơn vị thời gia Nó đực tính bằng công thức:


P =A/t


Trong đó:


·         P: công suất được đo bằng (Jun/giây (J/s) hoặc Oát (W)


·         A: công thực hiện (N.m hoặc J)


·         T: thời gian thực hiện công (s)


·         Cách quy đổi sang W:


1KW= 1000W


1MW= 1.000.000W


Tham khảo bài viết khác:


·         công thức nhiệt lượng: https://donghanhchocuocs...ng-thuc-tinh-nhiet-luong


·         công thức con lắc lò xo: https://donghanhchocuocs...p.vn/con-lac-lo-xo-la-gi


Công thức tính công suất dòng điện


Công suất điện xoay chiều:


Công suất điện của mạch điện xoay chiều được tính theo công thức:


P = U.Icos(φu– φi) = UIcosφ​


Trong đó:​


P: công suất của mạch điện xoay chiều (W)


U: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện xoay chiều (V)


I: cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều (A)


cos φ: hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều


Tham khảo bài viết khác:


·         công thức tính từ thông: https://donghanhchocuocs.../cong-thuc-tinh-tu-thong


·         cường độ dòng điện không đổi: https://donghanhchocuocs...g-do-dong-dien-khong-doi


​Điện năng tiêu thụ của mạch điện xoay chiều được tính theo công thức sau:


Điện năng tiêu thụ của mạch điện xoay chiều tương tự như của mạch điện có dòng điện không đổi, được xác định bằng biểu thức sau:


W = P*t​


Trong đó:​


W: điện năng tiêu thụ (công của mạch điện) (J)


P: công suất mạch điện (W)


t: thời gian sử dụng điện (s)


Để đo điện năng tiêu thụ của tất cả các thiết bị điện trong mạch điện xoay chiều, người ta sử dụng công tơ điện. Lúc này, điện năng tiêu thụ được tính theo đơn vị là kWh (số điện):


1 số điện = 1kWh = 1000(W).3600(s) = 3 600 000 (J).Tham khảo bài viết khác:


·         dao động điều hòa: https://donghanhchocuocs.../dao-dong-dieu-hoa-la-gi


·         thấu kính hội tụ: https://donghanhchocuocs...thau-kinh-hoi-tu-phan-ky

Lý do xoá