Lựa chọn

 Danh mục môn thi

 Thông tin chi tiết lịch thi

STT Tên đăng nhập Thí sinh Bắt đầu thi
1
dongnt
Nguyen Thi Dong Nguyen Thi Dong
--
2
truongnm
Nguyen Manh Truong
--
3
qthangit
Nguyễn Quang Thắng
--
[1]
Hết thời gian đăng ký
STTTên điểmBài thiTối đa(lần)Tỷ lệ(%)
1 Nâng cao Đề thi Excel - Bài thi số 1 250
2 lý thuyết Đề thi Power point - bài số 1 250
tóm lược