Lựa chọn

 Danh mục môn thi

 Thông tin chi tiết lịch thi

Tổ chức thi lần thứ nhất
Không có kết quả thỏa mãn.

Hết thời gian đăng ký
STTTên điểmBài thiTối đa(lần)Tỷ lệ(%)
1 Điểm thi thử 350
Tổ chức thi lần thứ nhất