Lựa chọn

 Danh mục môn thi

 Thông tin chi tiết lịch thi

1. Kiểm tra Kiến thức xã hội
2. Kiểm tra kiến thức sách vở
3. Kiểm tra độ thông minh
STT Tên đăng nhập Thí sinh Bắt đầu thi
1
NgaLP
--
[1]
Hết thời gian đăng ký
STTTên điểmBài thiTối đa(lần)Tỷ lệ(%)
Chương trình này có tất cả 60 câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá chỉ số IQ, bạn sẽ lần lượt trả lời 60 câu hỏi này trong thời gian 60 phút. Khi thực hiện các phép tính bạn có thể dùng máy tính cá nhân, giấy hoặc viết và mỗi câu hỏi bạn chỉ được chọn một câu trả lời đúng nhất mà thôi! Nguyên tắc để biên soạn những câu hỏi này dựa trên suy luận logic, so sánh, số học, trí nhớ, kiến thức tổng quát, tính toán và xếp hình logic. Sau khi làm xong bài này, bạn sẽ nhận ngay được số điểm IQ của bản thân bạn cùng với thông tin và khả năng của bạn so với dân số chung.