Lựa chọn

 Danh mục môn thi

 Thông tin chi tiết lịch thi

Kiểm tra kiến thức tin học văn phòng
Không có kết quả thỏa mãn.

Bài thi này không cho đăng ký
STTTên điểmBài thiTối đa(lần)Tỷ lệ(%)
1 Kiểm tra thực hành 255
2 Kiểm tra kỹ năng power point Đề thi Power point - bài số 1 715
3 Kiếm tra kỹ năng word Đề thi word - Đề số 1 2010
4 Kiểm tra kỹ năng Excel Đề thi Excel - Bài thi số 1 1530
Kiểm tra kiến thức tin học văn phòng