Lựa chọn

 Danh mục môn thi

 Chi tiết bài thi
Đề thi Power point - bài số 1
Phí thi: (VND)
Số câu hỏi: 11
Thời gian thi: 10
Điểm tối thiểu: 50
Vào thi:
Đề thi Power point - bài số 1

Chi tiết phần thi
STTPhần thiSố câu hỏiĐiểm số
1 Cơ bản 6 6
2 Nâng cao 5 5