Lựa chọn

 Danh mục môn thi

 Chi tiết bài thi
GMAT
Phí thi: (VND)
Số câu hỏi: 15
Thời gian thi: 30
Điểm tối thiểu: 50
Vào thi:

Bài thi GMAT


Chi tiết phần thi
STTPhần thiSố câu hỏiĐiểm số
1 GMAT 15 15