Lựa chọn

 Danh mục môn thi

 Chi tiết bài thi
Đề thi word - Đề số 1
Phí thi: (VND)
Số câu hỏi: 10
Thời gian thi: 10
Điểm tối thiểu: 50
Vào thi:

Chi tiết phần thi
STTPhần thiSố câu hỏiĐiểm số
1 Cơ bản 5 5
2 Nâng cao 5 5