Lựa chọn

 Danh mục môn thi

 Chi tiết bài thi
IQ Vietnam
Phí thi: (VND)
Số câu hỏi: 15
Thời gian thi: 15
Điểm tối thiểu: 50
Vào thi:

Bài thi trắc nghiệm IQ tiếng việt, dành cho các bạn thi tự do


Chi tiết phần thi
STTPhần thiSố câu hỏiĐiểm số
1 IQ Vietnam 15 15