Lựa chọn

 Danh mục

 Chi tiết tài nguyên
Tài liệu: Kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu Luật hôn nhân gia đình
   Đăng bởi: host | Ngày : 05:45 16/05/14 | Xem: 416 |        
Tài liêu
STT  Tên tài liệu   Tải về máy 
 1  Các điều ước quốc tế có liên quan  Tải về
 2  Đánh giá tác động về chế độ tài sản theo thỏa thuận  Tải về
 3  Đánh giá tác động về chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính  Tải về
 4 Đánh giá tác động về ly thân  Tải về
5 Đánh giá tác động về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo   Tải về
 6  Điều 14 Tải về
 7  Điều 15 Tải về
 8  Điều 16 Tải về 
 9  Điều 23a  Tải về 
 10  Điều 95 Tải về 
11   Điều 95a Tải về 
 12  Điều 96  Tải về
13   Điều 97  Tải về
 14  Điều 98a  Tải về
15   Hiến pháp năm 2013  Tải về
 16  Khoản 5, Điều 2a  Tải về
 17  Khoản 14, Điều 2a Tải vể
 18  Khoản 22, Điều 2a Tải về 
 19  Kinh nghiệm quốc tế về ly thân Tải về 
20   Kinh nghiệm quốc tế về tài sản theo thỏa thuận Tải về 
21   Kinh nghiệm quốc tế  Tải về
22   Kinh nghiệm quốc về áp dụng tập quán  Tải về
23 Kinh  nghiệm quốc tế về chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính
 Tải về
24   Kinh nghiệm quốc tế về chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn  Tải về
25
Kinh nghiệm quốc tế về quy định mang thai hộ
 Kinh nghiệm quốc tế về tuổi kết hôn
 Tải về
26   Một số luật liên quan đến Luật HNGD  Tải về
Bình luận

Thêm nhận xét