Lựa chọn

 Danh mục

 Chi tiết tài nguyên
Tìm hiểu về XML và VRML
   Đăng bởi: host | Ngày : 12:00 16/12/09 | Xem: 1170 |        
 XML có thể trở nên thông dụng trong tương lai. Tất cả dữ liệu cùng các chương trình ứng dụng trong tương lai sẽ tích hợp và hiểu nhau thông qua XML. Ngày nay bạn có thể bắt gặp XML ở hầu như mọi nơi khi dạo chơi trên internet. Bạn cũng sẽ gặp các ứng dụng của XML dành cho Windows rất nhiều, từ trình duyệt Web Internet Explorer cho đến các ngôn ngữ lập trình như C#, VB, C++, ASP…Mặc dù vậy bạn vẫn có thể tìm thấy rất nhiều ứng dụng XML dành cho UNIX và Linux. Chủ yếu trên các nền này, XML kết hợp với Java là chính. Tuy nhiên XML cũng là một chuẩn không phụ thuộc vào bất kỳ hệ điều hành nào.

Các trình duyệt chủ thông dụng ngày nay đều hỗ trợ “hiểu” XML. Các trình duyệt này hỗ trợ các ngôn ngữ script cho phép thao tác trên tài liệu XML. 
Việc xử lý và soạn thảo file XML bên ngoài trình duyệt cũng rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng các công cụ như: Notepad, textpad, BBEdit, Adobe Dreamweaver, Microsoft Visual Web Developer Express…
 
Chúng ta cũng thường xuyên sử dụng những ứng dụng thực tế của XML hiện đang sử dụng trên internet. XML thực sự là một ngôn ngữ dùng để định nghĩa ngôn ngữ và trên thế giới đã có nhiêu ngôn ngữ ra đời được trên XML chúng được gọi là ngôn ngữ dẫn xuất của XML.
 
Bình luận
  longhus - 16/06/11   
Bài viết hay


Thêm nhận xét