Lựa chọn

D.mục Chuyên đề  D.mục Chuyên đề

Thông tin tìm kiếm  Thông tin tìm kiếm
Tên
Giảng viên Đăng ký
Từ ngày Tới ngày
Danh mục
Kết quả tìm kiếm
Hiển thị 1 - 15 kết quả trên tổng số 15. Số dòng hiển thị 
STTTên khóa họcGiảng viênBắt đầuĐăng kýSố T.VPhí ĐKChi tiết
1 VANBAN Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cơ bản 15.08.11 Nội bộ 2 0
2 VANBAN Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cơ bản 15.08.11 Nội bộ 0 0
3 VANBAN Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cơ bản 15.08.11 Tự do 3 0
4 NETWORK Kỹ năng quản lý hệ thống mạng và quản trị mạng của đơn vị 15.08.11 Tự do 1 0
5 EMAIL Kỹ năng cài đặt và sử dụng hòm thư điện tử 15.08.11 Tự do 1 0
6 INTERNET Kỹ năng khai thác tài nguyên Internet 15.08.11 Tự do 1 0
7 QLNNCNTT Quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT 15.08.11 Tự do 2 0
8 QLNN Quản lý nhà nước trong lĩnh vực BCVT 15.08.11 Tự do 2 0
9 VIRUS Kỹ năng phòng chống virus và an toàn dữ liệu 15.08.11 Tự do 1 0
10 OneGate Các dịch vụ công trực tuyến và phần mềm 1 cửa 15.08.11 Tự do 1 0
11 K1 CNPM2 Công Nghệ phần mềm 2 24.07.11 Tự do 1 0
12 DBDC002 Giám sát phục vụ ra quyết định về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương 12.05.11 Tự do 8 0
13 DBDC001 Phân tích chính sách tài chính 11.05.11 Tự do 8 0
14 TN0010 Tin học văn phòng cơ bản teacher 29.09.10 Tự do 8 0
15 TN006 Kỹ năng sử dụng CNTT host 07.07.10 Tự do 12 0
Trang 1 / 1
[1]