Lựa chọn

 Danh mục khóa học

1.      Mục đích: Giúp cho mọi người biết về phương pháp đào tạo trực tuyến, các lợi ích của đào tạo trực tuyến.

2.      Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người có nhu cầu tìm hiểu về elearning

3.      Nội dung:

•      Tổng quan Elearning

•      Giải pháp elearning của Trí Nam

Ø  Mô hình hoạt động

Ø  6 Module chính của hệ thống

Ø  Tổ chức vận hành

Ø  Ưu thế của giải pháp

•      Các nhóm đối tượng, chức năng chính của hệ thống

Ø  Học Viên

Ø  Giảng viên

Ø  Quản trị hệ thống

Ø  Quản trị nội dung

•      Các thành phần nội dung của hệ thống

4.      Thời gian:  Từ 10h ngày 20/07/2010

STTChức danhTên đăng nhậpTên hiển thịEmail
1 Giáo viên host SuperUser Account qthangit@gmail.com
2 Học viên dongnt Nguyen Thi Dong dongnt@trinam.com.vn
3 Học viên NgaLP Lê Phương Nga ngalp@qh.gov.vn
4 Học viên qthangit Nguyễn Quang Thắng qthangit@gmail.com
5 Học viên sonnh Nguyễn Hoàng Sơn sonnh@qh.gov.vn
6 Học viên tamnt nguyen thanh tam tamnt@tayninh.gov.vn
7 Học viên thangnqtrinam Nguyen Quang Thang thangnq@trinam.com.vn
8 Học viên truongnm Nguyen Manh Truong truongnm@trinam.com.vn
[1]